Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła”

W styczniu 2022 roku utworzona przez Fundację „Światło” rozpoczyna działalność nowa placówka jaką będzie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła”. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu ze środków Funduszu Europejskiego.

Partnerem w realizacji naszego projektu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu. „Dom Światła” mieści się będzie w Grębocinie przy ul. Lampkowskiego 31, jego działania skierowane będą do mieszkańców powiatu toruńskiego i miasta Torunia. Jest to jedna z nielicznych placówek w regionie, która ma na celu wesprzeć opiekunów osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu realizowanego w Domu Światła będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Nasza placówka proponuje trzy formy świadczenia wsparcia:

  • pobyt całodobowy dla 15 osób (3 miesięczne turnusy),
  • pobyt dzienny dla 20 osób (3 miesięczne turnusy, realizowane w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku)
  • poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów w zakresie wsparcia psychologicznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki oraz poradnictwa prawnego.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą „Domu Światła” zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu 56 651 12 17. Dokumenty które należy złożyć w celu przyjęcia do placówki znajdują się tutaj.