Projekt PFRON

Projekt PFRON to cykl zintensyfikowanej, ponadstandardowej prowadzonej przez wykwalifikowany personel indywidualnej rehabilitacji neurologicznej w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD) z 50 osobami niepełnosprawnymi w śpiączce (stanie apalicznym), które w oparciu o decyzję zespołu projektowego zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w okresie od stycznia 2019 do marca 2020. Celem prowadzonej terapii będzie podniesienie umiejętności społecznych i poprawa komfortu życia osób niepełnosprawnych.

Osoby w śpiączce należą do szczególnej grupy osób niepełnosprawnych, dla której nawet najmniejsza poprawa w zakresie samodzielnego oddechu, nawiązania komunikacji poprzez wzrok, jest ogromnym krokiem w stronę zwiększenie samodzielności.

Zespół terapeutów oraz rehabilitantów (kobiety oraz mężczyźni) zatrudnionych na potrzeby projektu to 15 osób. Projekt przewiduje zaangażowanie 2 wolontariuszy. Każda z osób posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia rehabilitacji z osobami niepełnosprawnymi z uszkodzeniami neurologicznymi. Doświadczenie personelu poparte jest kilkuletnią współpracą z ZOL Fundacji „Światło”.

Rehabilitacja odbywa się w wybrane dni i godziny ustalone dla danego beneficjenta ostatecznego w oparciu o IPD poprzez prowadzenie rehabilitacji ciągłej, w zakresie wspomagania rozwoju ukierunkowanego na wybudzenie oraz poprawę umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, do których zaliczamy ponadstandardowe działania z zakresu: reedukcji czynności dnia codziennego, kinezjologii edukacyjnej, ustno-twarzowej terapii regulacyjnej, stymulacji bazalnej, kynoterapii, terapii alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, biblioterapii, terapii widzenia, terapii snoezelen. Zakładamy udzielenie 3390 godzin wsparcia.

Rehabilitacja będzie się odbywała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło”, który wnioskodawca prowadzi od 13 lat. Budynek ZOL-u jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sale terapeutyczne, gabinet oraz sale rehabilitacyjne są wyposażone, w sprzęt do prowadzenia rehabilitacji.

Budżet projektu zakłada zakup sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnego do prowadzeni innowacyjnych metod pracy. W rehabilitacji będą uczestniczyły osoby niepełnosprawne z całej Polski przebywające w ZOL-u Fundacji „Światło.

Zakres projektu ma charakter ogólnopolski.

  Zasady rekrutacji do projektu „Interdyscyplinarna Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych, znajdujących się w śpiączce”

info pfron tabliczka