Tryb kierowania chorego do Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji Światło

Lista dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” w Toruniu:

 

  1. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego [pobierz pdf ]
  2. Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego [pobierz pdf ]
  3. Wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie [pobierz pdf ]
  4. Skala Barthel [pobierz pdf ]
  5.  Aktualny dowód ubezpieczenia
  6. Zaświadczenie o żywieniu [pobierz pdf ]
  7. Zaświadczenie lekarskie [pobierz pdf ]
  8. Wymaz bakteriologiczny z rurki tracheostomijnej

 

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt uregulowane są znowelizowaną ustawą o działalności leczniczej z 1 lipca 2011 roku.

 

W niepublicznych zakładach opiekuńczo-leczniczych decyzję o przyjęciu do zakładu wydaje dyrektor w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację określoną ww. rozporządzeniu. Przyjęcie w takim przypadku wymaga potwierdzenia płatnika. Do zakładu opiekuńczo-leczniczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W zakładzie opiekuńczo-leczniczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta uwarunkowany jest umowa z zakładem.

 

Wniosek o przyjęcie wraz z w/w dokumentami należy przesłać na adres korespondencyjny lub e-mailowy:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło”

Ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń

e-mail: zol-sekretariat@swiatlo.org

Z dopiskiem: Wniosek o przyjęcie do ZOL-u