Dokumenty Dom Światła do pobrania

Poniżej umieściliśmy dokumenty w formie plików pdf.

Do odczytania poniższych plików niezbędna jest przeglądarka PDF.
Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej przeglądarki PDF możesz pobrać program Adobe Reader.

Pobyt dzienny:

  Wykaz załączników do przyjęcia

  Formularz zgłoszeniowy

  Kryteria formalne

  Regulamin działu edukacji

  Regulamin organizacyjny porządkowy z załącznikami

  Regulamin uczestnictwa w projekcie

  Standard opieki dziennej

  Standart opieki całodobowej

  Wsparcie rodzin podopiecznych

Pobyt całodobowy:

  Wykaz załączników do przyjęcia

  Formularz zgłoszeniowy

  Kryteria formalne

  Regulamin działu edukacji

  Regulamin organizacyjny/porządkowy

  Regulamin uczestnictwa w projekcie „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej ”Dom Światła”

  Standard opieki dziennej

  Standard opieki całodobowej

  Wsparcie rodzin podopiecznych