Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie

W styczniu 2022 roku  Fundacja „Światło” rozpoczęła działalność nowej placówki  jaką jest Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła”. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu ze środków Funduszy Europejskich.

Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” mieści się w Grębocinie przy ul. Lampkowskiego 31. Jest to jedna z nielicznych placówek w regionie, której celem jest  wsparcie opiekunów osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Nasza placówka realizuje obecnie trzy formy świadczenia wsparcia:

  • pobyt całodobowy dla 15 osób, w formie pobytu odpłatnego, jak i poprzez realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego,
  • pobyt dzienny (realizowany w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku),
  • poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów w zakresie wsparcia psychologicznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki oraz poradnictwa prawnego.

Wszystkie osoby zainteresowane ofertą Centrum Opieki Wytchnieniowej „Domu Światła” zachęcamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu (56) 651 12 17.

Dokumenty które należy złożyć w celu przyjęcia do placówki znajdują się tutaj.