Dokumenty do pobrania

Dokumenty Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego [pobierz pdf]
 • Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego [pobierz pdf]
 • Wywiad pielęgniarski oraz zaświadczenie lekarskie [pobierz pdf]
 • Skala Barthel [pobierz pdf]
 • Aktualny dowód ubezpieczenia
 • Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego [pobierz pdf]
 • Zaświadczenie o żywieniu [pobierz pdf]
 • Zaświadczenie lekarskie [pobierz pdf]
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Badanie ogólne moczu, morfologię oraz CRP

Lista dokumentów niezbędnych do uzupełnienia w celu ubiegania się o użyczenie konta Fundacji Światło

 • Wniosek Użyczenia Konta Fundacji Światło [pobierz pdf]
 • Umowa Użyczenia Konta Fundacji Światło [pobierz pdf]
 • Załącznik nr.1 do Umowy Użyczenia Konta Fundacji Światło [pobierz pdf]

Dokumenty dotyczące wolontariatu

V Ogólnopolskie Sympozjum „Piękno mimo wszystko”

Ochrona danych osobowych

 • Informacja dotycząca funkcjonowania regulaminu monitoringu wizyjnego oraz zasad przetwarzania danych osobowych  [pobierz pdf]

Dokumenty Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” – pobyt odpłatny

Dokumenty „Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” Opieka Wytchnieniowa – 2024” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem