Akcja Kaganek

Czym jest ”Kaganek” ?

Fundusz Stypendialny Kaganek jest inicjatywą mieszczącą się w ramach kompleksowego realizowania misji Fundacji Światło, którą jest wspomaganie osób ciężko chorych, niepełnosprawnych oraz ich najbliższych. Większość zadań skupia się na wspieraniu działań pomocowych dla osób znajdujących się w stanach zdrowotnych, w których medycyna nie daje szans na wyzdrowienie. W takiej sytuacji istotne okazuje się zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, ale też właściwe wsparcie psychologiczne. Jednak zarówno w czasie choroby pacjenta, jak i po jego śmierci ważne jest, żeby udzielić pomocy również jego rodzinie. Szczególnie, kiedy po utracie jednego lub obojga rodziców pogarsza się często sytuacja materialna rodziny, a co za tym idzie również możliwości edukacyjne i rozwijanie zainteresowań dzieci.

 

Prowadząc działania na rzecz Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Fundacji Światło, współpracując z innymi ośrodkami opieki długoterminowej, hospicjami wiemy o wielu dzieciach, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Żeby im pomóc Fundacja Światło organizuje w ramach Funduszu Stypendialnego Kaganek takie akcje jak:

  • „Spełniamy marzenia” – pomagamy w realizowaniu marzeń dzieci osieroconych.
  • „Wyprawki do szkoły” –początek roku szkolnego wiąże się z dużymi wydatkami, tym bardziej, jeżeli rodzina jest wielodzietna.
  • „Wypoczynek wakacyjny” – podopieczni Kaganka rzadko mają możliwość wyjazdu wakacyjnego, stąd ważne jest dla nas żeby stworzyć dzieciom okazję do wyjazdu.
  • Wyjścia kulturalno- rozrywkowe- staramy się kilka razy w roku zorganizować dzieciom wspólne wyjście do kina, muzeum, parku linowego itp.

 
Kaganek można wspierać wpłacając pieniądze na konto Fundacji Światło:
34 1240 4009 1111 0000 4490 9943 z dopiskiem „Kaganek”.