Dotacja PFRON

Fundacja „Światło” otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego na zadanie pn.:. „Interdyscyplinarna rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami świadomości”.

W dniu 23 maja 2023 r. podpisana została Umowa nr ZZO/000388/02/D na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Interdyscyplinarna rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami świadomości” w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Całkowita wartość zadania to 286.680,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 264.275,00 zł.

Projekt zakłada realizację cyklu zintensyfikowanej, ponadstandardowej rehabilitacji i terapii neurologicznej zmierzającej do podniesienia umiejętności społecznych, zwiększenia aktywności  i poprawy komfortu życia  30 beneficjentów zadania.  W projekcie biorą udział osoby niepełnosprawne z całej Polski, przebywające w ZOL-u Fundacji „Światło”. Zakres projektu ma charakter ogólnopolski.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kwalifikacja zespołu projektowego.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 • Rewalidacja ruchowa,
 • muzykoterapia,
 • terapia sensoryczna,
 • trening funkcji poznawczych,
 • terapia widzenia ,
 • stymulacja wielozmysłowa,
 • terapia ręki,
 • alternatywne formy komunikacji,
 • biblioterapia

Celem prowadzonej terapii jest podniesienie bądź poprawa komfortu życia osób niepełnosprawnych przebywających na co dzień w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „ Światło”. Beneficjenci zadania  są osobami z zaburzeniami świadomości należącymi do szczególnej grupy osób, dla których najmniejsza poprawa w zakresie oddechu, komunikacji jest ogromnym krokiem w stronę podniesienia  samodzielności. Z Beneficjentami Ostatecznymi  pracują specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, stosując najnowsze metody i techniki wykorzystywane  w procesach rehabilitacji oraz terapii. Rehabilitacja/terapia odbywa się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Toruniu przez pięć dni w tygodniu.

Wszystkie formy wsparcia realizowane są przez cały rok – więcej szczegółów pod numerem 500 497 901

stopka

 


 

DOTACJA PFRON

dotacje_pfronSygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja „Światło” otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego na zadanie pn.:. „Interdyscyplinarna rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami neurologicznymi”.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. podpisana została Umowa nr ZZO/000333/02/D na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą „Interdyscyplinarna rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami neurologicznymi” w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Całkowita wartość zadania to 266 520,00 zł, z czego dofinansowanie z PFRON wynosi 248 845,00 zł.

Projekt zakłada realizację cyklu zintensyfikowanej, ponadstandardowej rehabilitacji i terapii neurologicznej zmierzającej do podniesienia umiejętności społecznych, zwiększenia aktywności  i poprawy komfortu życia  36 beneficjentów zadania.  W projekcie biorą udział osoby niepełnosprawne z całej Polski, przebywające w ZOL-u Fundacji „Światło”. Zakres projektu ma charakter ogólnopolski.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz kwalifikacja zespołu projektowego.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

 • trening aktywności ,
 • terapia czynności życia codziennego,
 • biblioterapia,
 • terapia mowy,
 • stymulacja wzrokowa ,
 • trening umiejętności społecznych,
 • terapia C-Eye,
 • terapia poznawczo-behawioralna .

Celem prowadzonej terapii jest podniesienie bądź poprawa komfortu życia osób niepełnosprawnych przebywających na co dzień w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „ Światło”. Beneficjenci zadania  są osobami z zaburzeniami neurologicznymi należącymi do szczególnej grupy osób, dla których najmniejsza poprawa w zakresie oddechu, komunikacji jest ogromnym krokiem w stronę podniesienia  samodzielności. Z Beficjentami Ostatecznymi  pracują specjaliści, posiadający długoletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, stosując najnowsze metody i techniki wykorzystywane  w procesach rehabilitacji oraz terapii. Rehabilitacja/terapia odbywa się w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Toruniu przez pięć dni w tygodniu.

Wszystkie formy wsparcia realizowane są przez cały rok – więcej szczegółów pod numerem 500 089 863.

 


 

DOTACJA PFRON

Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie

dotacje_pfron

Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja „Światło” otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego na zadanie pn. Budowa  ,,Dom Światła”- opieka wytchnieniowa stacjonarna i dzienna dla osób niepełnosprawnych –II etap”

W dniu 8 kwietnia 2021 r. podpisana została Umowa nr SE-II-D.924.2.3041.1.2021 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Całkowita wartość zadania to 2 462 214,46 zł, z czego dofinansowanie wynosiło 228 000,00 zł.

Zadanie polegało na realizacji wycinka robót budowlanych, ściśle związanych z dostosowaniem budynku Centrum Opieki Wytchnieniowej „Domu Światła” w Grębocinie przy ul. Lampkowskiego 31 do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu wykonano zjazdy, parkingi, chodniki wokół budynku, oraz zainstalowano windę.