Rodzaje świadczeń realizowane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji ”Światło”

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym świadczony jest szeroki zakres opieki i rehabilitacji nad pacjentem:

 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • masaż, hydromasaż,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • w miarę możliwości prowadzona jest dogoterapia i hipoterapia,
 • stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej, prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej,
 • praca z różnego rodzaju urządzeniami do komunikacji alternatywnej ( np. Cyber-Oko)
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z logopedą,
 • zajęcia grupowe prowadzone metodą wielozmysłowej neurostymulacji,
 • dodatkowo Fundacja Światło organizuje szkolenia mające na celu przygotowanie rodziny (opiekuna) do opieki i pielęgnacji w warunkach domowych,

 

Wszystkie rodzaje świadczeń są dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta przez zespół terapeutów zakładu.