Podaruj 1,5% podatku


Czy w tym roku uda nam się równie skutecznie naprawiać świat chorych i niepełnosprawnych? To wszystko zależy od Waszych deklaracji!

 

Aby przekazać 1,5 procent podatku na rzecz Fundacji Światło należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38.

 

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy:

  • nazwę organizacji pożytku publicznego tj. Fundacja Światło,
  • numer KRS 0000183283
  • kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji, co do rozdysponowania środków z 1,5% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

 

Masz problem z rozliczeniem?

Skorzystaj z darmowego programu do rozliczeń PIT. Proponujemy e-deklaracje.

 

Podopieczni Fundacji Światło czekają na 1,5% Waszego podatku dochodowego!

W ich imieniu z góry dziękujemy!