Kwalifikacje do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Fundacji ”Światło”

Kryteria przyjęcia pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Fundacji „Światło” w Toruniu:

  1. Młode osoby po wypadku komunikacyjnym w okresie 1 roku od zajścia z 0 punktacją w skali Barthel.
  2. Młode osoby po innych zdarzeniach w okresie 1 roku od zajścia z w/w punktacją.
  3. Osoby z ww punktacją po innych schorzeniach (podtopienia, zawały, udary, zatrucia) do 3 lat od zajścia.

 

Inne uwarunkowania:

  1. Pobyt podopiecznego jest czasowy regulowany umową z Rodziną