Sprawozdania

Poniżej umieściliśmy sprawozdania merytoryczne i finansowe z poprzednich lat. Można je pobrać w formie pliku pdf.

Do odczytania poniższych plików niezbędna jest przeglądarka PDF.
Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej przeglądarki PDF możesz pobrać program Adobe Reader.

Rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe (łączne): [pobierz pdf ]

Rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe (xml): [pobierz xml]

Rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]

Rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]

Rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne: [pobierz pdf ]
Sprawozdanie finansowe: [pobierz pdf ]