O nas

Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych
i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych.

Celem działania Fundacji jest:

  1. podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizację warunków opieki, także zwiększanie liczby beneficjentów objętych opieką długoterminową i specjalistyczną opieką paliatywną/hospicjum,
  2. promowanie i wspomaganie prac osób i środowisk związanych z opieką długoterminową i hospicjami,
  3. łamiąca stereotypy edukacja poprzez propagowanie idei opieki długoterminowej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek i pielęgniarzy,
  4. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego i administracyjnego w dziale opieki długoterminowej i ruchu hospicyjnego,
  5. propagowanie właściwego stosunku do osób wskutek choroby bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji,
  6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz ich rodzin,
  7. działalność kulturalna służąca integracji i wspieraniu ciężko chorych i niepełnosprawnych,
  8. działania na rzecz budowanie dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych.
  9. promocja i organizacja wolontariatu
  10. rozwój zawodowy i osobowy wolontariuszy poprzez pracę indywidualną oraz w grupie, zaangażowanie w tworzenie i realizację projektów, uczestnictwo w kursach szkoleniowych mających na celu przygotowanie do wykonywania konkretnych prac w ramach wolontariatu.

 

Zarząd Fundacji Światło

Janina Mirończuk – jest założycielką i Prezesem Fundacji Światło- mgr pielęgniarstwa, osoba obdarzona niezwykłą charyzmą, bogatym doświadczeniem i intuicją zawodową oraz niespotykaną inwencją twórczą. Janina Mirończuk jest laureatką licznych prestiżowych nagród m.in. Wyróżnienie Specjalnej Nagrody TOTUS przyznawane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, Kobieta Roku Województwa Toruńskiego. Członkini Międzynarodowej Organizacji Ashoka, która wyszukuje i zrzesza wiodących przedsiębiorców społecznych.

Violetta Wieczerzak – Członek Zarządu Fundacji Światło

Jerzy Muchewicz – Członek Zarządu Fundacji Światło

 

Rada Nadzorcza Fundacji Światło

Zbigniew Wyszogrodzki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji Światło

Józef Jaworski – Członek Rady Nadzorczej Fundacji Światło

Maria Karbowska – Członek Rady Nadzorczej Fundacji Światło

Maria Karwowska – Członek Rady Nadzorczej Fundacji Światło

Roman Kuczkowski – Członek Rady Nadzorczej Fundacji Światło

Zbigniew Wyszogrodzki – Członek Rady Nadzorczej Fundacji Światło

 

Pracownicy Fundacji Światło

Maria Urlich – Księgowa Fundacji Światło

Bogumiła Lewandowska – Kadrowa Fundacji Światło

Katarzyna Gucajtis– Koordynator Fundacji Światło

Katarzyna Jarzec – Pracownik administracyjno-biurowy Fundacji Światło

Monika Rzeszuto – Sekretarka