Wolontariat w Fundacji

Masz trochę wolnego czasu i chcesz go podarować innym?

Czujesz potrzebę niesienia pomocy ludziom chorym?

Wolontariat w fundacji daje szansę zaangażowania się i wykorzystania własnych umiejętności oraz zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach życia, nauczenia się „bycia” z innymi ludźmi. Wolontariat można traktować jako formę samorealizacji, sposób na wychowanie samego siebie, ale można też główny akcent przenieść na człowieka potrzebującego pomocy, wówczas z wolontariatu płynie dobro stronę drugiego człowieka.

Rodzaje wolontariatu:

Wolontariat medyczny – każda osoba pełnoletnia, która ukończy kurs wolontariatu medycznego. Wolontariusz medyczny wspiera chorego i jego rodzinę.

Wolontariusz akcyjny – wolontariuszem może zostać każdy, niezależnie od wieku. Korzystając ze swojej motywacji, zaangażowania czy doświadczenia pośrednio pomaga w Fundacji „Światło”.

Wolontariusze mogą udzielać bezpośredniej lub pośredniej pomocy w realizowaniu działań prowadzonych przez Fundację m.in. w :

  • Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Fundacji „Światło” dla pacjentów w śpiączce,
  • Akademii Walki z Rakiem,
  • Stypendialnym Funduszu Dzieci Osieroconych „Kaganek”,
  • Toruńskiej Teatralnej Grupie EFATA,
  • Spełniamy Marzenia ( dzieciom osieroconym, osobom wybudzonym ze śpiączki).

Serdecznie zapraszamy osoby twórcze, kreatywne, otwarte, chcące podzielić się swoim wolnym czasem, dołączenia do grona wolontariuszy Fundacji „Światło”.
Osoby zainteresowane wolontariatem w Fundacji „Światło” mogą przesyłać zgłoszenia drogą mailową ( dokumenty w zakładce „Dokumenty do ściągnięcia”) lub zapraszamy do siedziby fundacji przy ul. Grunwaldzkiej 64.

Dokumenty dotyczące wolontariatu

Dyżury Koordynatora Wolontariatu:

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Koordynator Wolontariatu – Katarzyna Gucajtis
tel. 56 651 12 17
mail: katarzyna.gucajtis@swiatlo.org