PROJEKT „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie.

poziom_kolor(2)

PROJEKT „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie.

W  listopadzie 2021 roku Fundacja „Światło” rozpoczęła realizację projektu pn:. „Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” w Grębocinie”. Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich. Partnerem w realizacji projektu jest Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Realizacja projektu odbywać się będzie w Grębocinie przy ul. Lampkowskiego 31. Działania podejmowane w projekcie  skierowane będą do mieszkańców powiatu toruńskiego i miasta Torunia.

Głównym celem projektu realizowanego w placówce „Domu Światła” będzie wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

W ramach projektu  proponuje trzy formy świadczenia wsparcia:

  1.  pobyt całodobowy dla 15 osób (3 miesięczne turnusy),
  2. pobyt dzienny dla 20 osób (3 miesięczne turnusy, realizowane w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku)
  3. poradnictwo specjalistyczne dla opiekunów w zakresie wsparcia psychologicznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki oraz poradnictwa prawnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzana przez cały okres realizacji zadania tj. od 1.11.2021r. do 30.11.2023r. Wymagana dokumentacja aplikacyjna do projektu znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania- projekt Utworzenie Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła”

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu (56) 651 12 17, oraz pod adresem e-mail fundacja@swiatlo.org.

.

projekt-tablica